Dienstverlening ‘achter’ de website

Banken en Verzekeraars

De opkomst van internet en interactieve websites heeft de interactie tussen banken, verzekeraars en hun klanten en intermediairs voor altijd veranderd: Steeds meer informatie en diensten zijn on-line direct verkrijgbaar. Desondanks lopen er in iedere financiele dienstverlener nog dagelijks duizenden diensten: Klantvragen, mutaties, aanvragen etc. Deze diensten creeeren vele taken die worden gemanaged in workflowachtige oplossingen die (vrijwel) alle financiele diensteverleners gebruiken.

Problemen met het verwerken van financiele diensten

Ondanks de vergaande automatisering van de 2e lijns dienstverlening heeft menig financieel dienstverlening te maken met de volgende problemen

  • Medewerkers hebben te veel taken tegelijk op hun bord
  • Prioriteiten tussen taken zijn onduidelijke en wisselen regelmatig
  • Lever- en wachttijden zijn te lang
  • Leverbetrouwbaarheid is te laag
  • Productiviteit is te laag
  • Medewerkers ervaren veel stress
  • Klanten en medewerkers zijn ontevreden
  • Management heeft onvoldoende zicht op leverprestaties en knelpunten
  • Daar komt nog bij dat bepaalde medewerkers ook nog meewerken aan projecten, waardoor die taken ook nog eens om hun aandacht vragen

Critical Task Management voor juridische dienstverleners

Critical Task Management (CTM) opereert bovenop bestaande (workflow)oplossingen met als doel om flow te creeeren in uw dienstverlening. Hiertoe bepaalt CTM voor alle diensten een levermoment, en geeft taken daarvan afgeleid Jit In Time vrij, zodat de werkvoorraad zichtbaar daalt. Vervolgens bepaalt CTM voor alle actieve taken voortdurend eenduidige taakprioriteiten per behandelgroep, in plaats van behandelaar, opdat de continuitieit nog verder verbetert. Door taken conform hun prioriteit uit te voeren verbeteren de leverprestaties zichtbaar en neemt de stress af. Komen taken dan alsnog in de gevarenzone (rood of zwart), dan wordt de bron en oorzaak van de vertraging genoteerd opdat management op basis van feiten kenlpunten kan identificeren en 1-voor-1 oplossen.

Meer weten

Financiele dienstverleners hebben vele verschillende maten, behoeften en uitdagingen. Moet de procesmatige dienstverlening beter, of vergen projecten juist het uiterste van uw mensen. Vraag de juiste download aan met informatie over CTM voor uw branche of neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.