Een nieuwe wereld voor juridische diensteverlening

Juridisch dienstverlening

De wereld van notarissen en advocaten verandert snel. Waar voorheen voor de inspanning werd betaald (ook wel uurtje factuurtje genoemd) worden diensten steeds meer gestandaardiseerd en budgetten gemaximeerd. De nieuwe uitdaging is dus om zo veel mogelijk juridische diensten snel en efficient te leveren aangezien de klant steeds minder bereid is voor de inspanning te betalen, maar alleen voor het resultaat. Daarnaast eist de toenemende complexiteit en omvang van juridische vraagstukken dat juridische dienstverleners grip krijgen op de tijdige en complete oplevering van hun “case”. Dit wordt ook wel juridisch projectmanagement genoemd.

Operations Management voor juridische dienstverlening

Juridische diensten vallen grofweg uiteen in standaarddiensten enerzijds en taken die in een breder projectverband passen anderzijds. Procesmatige en projectmatige taken dus. Taken van beide typen lopen vaak door dezelfde partner of medewerkers, en er is onvoldoende grip op de vraag wie precies wat moet doen en vooral wanneer. Gevolg:

  • Taakprioriteiten zijn onduidelijk en varieren vaak
  • Diensten en projecten moeten soms onder grote tijdsdruk worden afgerond
  • Werkdruk en “billabillity” varieert sterk door de tijd en tussen groepen en vestigingen
  • Omzet per medewerker blijft achter bij doelstelling
  • Er worden te veel niet declarabele uren geschreven

Hoe werkt Critical Task Management voor juridische dienstverlening

Voor standaarddiensten wordt de Producten- en Dienstencatalogus (PDC) ingericht met productomscrhiving, check lists, verantwoordelijke behandelgroep en natuurlijk de levertijd. Bij inname wordt de dienst direct aan een klant en een levermoment gekoppeld, waarna de relevante taken automatisch actief en geprioriteerd worden met het unieke stoplichtsysteem.

Complexere opdrachten die juridisch projectmanagement vereisen worden eerst gepland en opgedeeld in taken per behandelgroep. Tijdens de uitvoering worden actieve taken van juridische projecten voorzien van updates op basis waarvan de taken eenduidig geprioriteerd worden en tezamen met standaardtaken gepresenteerd per behandelgroep. Knelpunten worden gesignaleerd wanneer taken in de gevarenzone komen (in rood of zwart) en kunnen 1-voor-1 worden opgelost.

Meer weten?

Juridische dienstverleners verschillen onderling aanzienlijk in dienstenpakket, organisatievorm en klantinteractie. Wilt u weten hoe Critical Task Management uw organisatie kan helpen, vraag dan een van onze downloads aan of neem contact met ons op.