Woningbouwcorporaties als dienstverleners

Woningbouwcorporaties

Als verschaffer van goede en betaalbare woonruimte spelen woningbouwcorporaties al decennia een belangrijke rol in Nederland. Met honderdduizenden woningen in beheer wordt een groot beroep gedaan op de dienstverlening aan huurders en kopers. Met name reparatie- en onderhoudsverzoeken en administratieve dienstverlening moeten correct worden ingenomen en uitgevoerd. Niet zelden worden diensten ten dele verricht door onderaannamers, hetgeen de beheersbaarheid nog uitdagender maakt. Gevolgen:

  • Medewerkers hebben te veel taken tegelijk op hun bord
  • Prioriteiten tussen taken zijn onduidelijke en wisselen regelmatig
  • Lever- en wachttijden zijn te lang
  • Leverbetrouwbaarheid is te laag
  • Productiviteit is te laag
  • Medewerkers ervaren veel stress
  • Klanten en medewerkers zijn ontevreden
  • Management heeft onvoldoende zicht op leverprestaties en knelpunten

Critical Task Management voor dienstverlening voor woningbouwcorporaties

Teneinde te komen tot snelle en efficientere dienstverlening worden alle diensten uit de serviceovereenkomst in Critical Task Manager (CTM) ingevoerd, inclusief acceptatievoorwaarden, verantwoordelijke behandelgroep en levertijden. Vanaf dat moment worden meldingen in CTM ingevoerd die ze automatisch omzet in taken met duidelijke verantwoordelijkheden en taakprioriteiten die voortdurend worden ge-update door middel van ons unieke stoplichtmodel. Dit leidt tot betere leverprestaties en hogere kwaliteit en efficiency omdat uw medewerkers alleen gefocust zijn op taken die nu hun aandacht verdienen.

Al werkende met CTM worden bron en oorzaak van eventuele vertragingen vastgelegd, waardoor het management precies weet waar en waarom diensten vertraging oplopen. Dit is de bron voor een succesvol proces van continue verbetering, en het 1-voor-1 oplossen van knelpunten

Meer weten?

Woningbouwcorparaties verschillen aanzienlijk van stad tot stad. Welke dienstverlening baart u de meeste zorgen, of vergen juist projecten meer aandacht? Critical Task Management faciliteert geintegreerde planning, uitvoering en verbetering van zowel diensten als projecten voor woningbouwcorporaties. Vraag onze downloads aan, of neem contact op voor een verkennend gesprek.