Aan de slag met Critical Task Manager

Aan de slag met CTM

CTM is dé oplossing voor dienstverlenende organisaties die proces- en/of projectmatig diensten en projecten leveren. CTM is evenwel ook vaak de eerste geintegreerde oplossing voor organisaties die tot op heden vaak met papieren of informele systemen werken. Of met deeloplossingen, zoals projectmanagement- of workflowoplossingen die slechts een deel van het takenpakket afdekken.

Binnen 30 minuten resultaat?

Met CTM wordt uw dienstverleneing gegarandeerd sneller, efficienter en stress-armer. Maar niet in 30 minuten! Om een doorbraak te realiseren is zowel op de werkvloer als in het management ander gedrag noodzakelijk. Dat realiseren we samen en snel. Hierdoor merkt u al binnen enkele weken dat de werkdruk daalt en de doorstroom verbetert.

Noodzakelijke stappen voor resultaat

CTM faciliteert ander gedrag op alle niveaus van uw organisatie. Om tot een geborgde nieuwe werkwijze te komen, doorlopen we samen de volgende stappen. Vlot, maar grondig en met respect voor alle betrokkenen:

Pre-LIVE

1. Inzicht in de problematiek en draagvlak voor de oplossing
2. Vaststellen producten, diensten en behandelgroepen
3. Inrichten van CTM
4. Trainen van gebruikers en management

Post-LIVE

5. Werken met CTM – operatie en managementprocessen
6. Knelpunten identificeren en 1-voor-1 oplossen
7. Faculatief: Marktpropositie ontwikkelen op basis van snelle en betrouwbare levering

Resultaten

Een CTM-implementatie kost ca. 2 maanden tot livegang en daarna is betrokkenheid van 6 tot 12 maanden noodzakelijk om significante verbeteringen te realiseren:

  • Leverbetrouwbaarheid > 90%
  • Leversnelheid verdubbelt
  • Output stijgt met > 25%

Minder stress

Graag maken we samen met u de business case en het implementatieplan. Een CTM-implementatie zal zich reeds binnen de implementatiefase terugverdienen. In geld, maar ook in klant- en medewerkerstevredenheid! Klik hier als u een afspraak wilt maken.